Maria Magdalena over de Liefde –
en wat we van elkaar kunnen leren

Hoe verhouden we ons met onszelf, elkaar en de aarde? Hoe kunnen we ons verbinden en liefde (her-)vinden in deze verwarrende tijden? Als HSP kan ik me gemakkelijk verliezen in de Grote Vragen. Op zoek naar antwoorden, kwam het boek ‘De verboden vrouw spreekt – Maria Magdalena over de liefde’ op mijn pad.

Het boek geeft heel mooie, zuivere kijk op yin en yang (hier: het mannelijke en het vrouwelijke). Het wordt zowel in een groot perspectief neergezet, als teruggebracht naar het persoonlijke. In dit boek vind ik inspiratie om de dualiteit mannelijk – vrouwelijk weer eens anders te bekijken, en er lessen uit te leren. Mannen en vrouwen kunnen van elkaar leren en dit boek geeft daar handreikingen voor.

Daarnaast wordt hoogsensitiviteit op een voor mij nieuwe manier belicht.
Een boek naar mijn hart!

yin en yang - het mannelijke en het vrouwelijke

Deze blog is niet bedoeld om je te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Wel hoop ik dat hij je kan inspireren, aanzetten tot je eigen onderzoek en je uitnodigt om jouw plek in de wereld eens door deze bril te bezien. Aarzel niet om te reageren, voel je welkom.

Enjoy!

Dit is wat de Boeddha aan al zijn leerlingen adviseerde:

“Geloof het niet omdat ik het zeg, maar onderzoek het zelf.”

Maria Magdalena

Een paar maanden geleden las ik heb boekje Volgens Maria Magdalena van Marianne Frederiksson (bekend van o.a. Anna, Hanna en Johanna en Inge en Mira). Maria Magdalena was een eigenzinnige vrouw in een tijd waarin vrouwen geacht werden bescheiden en aangepast te zijn. Het boek geeft en originele visie op het leven van Jezus Christus en het ontstaan van het Christendom. Een van de dingen die mij daarvan is bijgebleven is de herhaalde wens van Christus: “Maak geen wetten.” En dit terwijl Petrus, Paulus en anderen juist precies dat deden.

Vrijheid van denken en leven was wat Maria Magdalena wilde en kreeg. Hoewel dit haar reputatie geen goed deed, heeft ze haar leven relatief naar haar eigen zin kunnen leiden.

Ik ben nauwelijks met godsdienst grootgebracht en ga vooral op het boek af om het verhaal te schetsen. Wellicht is er nog veel meer over te zeggen; dit laat ik graag aan de deskundigen over. Wat mij intellectueel, maar vooral gevoelsmatig, aansprak was de kijk op de geschiedenis vanuit een niet onderdanige vrouw; een vrouw ‘die haar mannetje stond’. En het resoneerde met mijn overtuiging dat vrouwen ook nu – in 2018 – nog een beperkende rol krijgen toebedeeld in het leven.

De verboden vrouw spreekt

Nadat mijn interesse voor Maria Magdalena was gewekt, viel een tweede boek mij toe.

Waar het eerste boek als een roman is geschreven, is het deze keer een boek waarin Pamela Kribbe channelings* heeft opgeschreven.

Of je nou wel of niet in channeling en meerdere dimensies gelooft, de teksten in het boek komen direct binnen. Ze gaan over ons – mannen en vrouwen. Over beperkingen en verlangens.

*) Pamela Kribbe omschrijft channeling als het ontvangen van boodschappen van een bron die voorbij het aardse ligt. Dit ontvangen gebeurt op een bijzondere, innerlijke wijze en de boodschappen worden vertaald en geïnterpreteerd door de ontvanger.

Het boek:
‘De Verboden Vrouw spreekt – Maria Magdalena over de liefde’

Hier vind je informatie over het boek en over Pamela Kribbe en je kunt het meteen bestellen

Vrouwen met een wond in de buik

Het boek bevat de boodschap dat vrouwen een wond hebben in hun buik. Maria Magdalena betoogt dat vrouwen hun daadkracht hebben verloren, die zich vooral vanuit de buik manifesteert. Ze verwijst naar de onderste drie chakra’s, die de energie van het aardse bestaan, basaal voelen (inclusief seksualiteit) en ‘willen’ bevatten.

Vrouwelijke kwaliteiten zijn vooral hartgericht: verbinding, liefde en mededogen. Echter, als er geen daadkracht aan verbonden wordt, komt alles tot stilstand.

Mannen met een wond in het hart

Over mannen zegt het boek dat ze eeuwenlang zijn aangemoedigd om hun hart te verlaten en hun ratio en daadkracht op de voorgrond te zetten. Bij de man zijn de onderste drie chakra’s meestal goed ontwikkeld, maar er wordt gehandeld zonder oog voor de omgeving. Zonder hart kan daadkracht veel schade aan de wereld berokkenen.

Mannelijke kwaliteiten zijn vooral activerend: daadkracht, manifesteren, doen. Echter, als het hart geen rol speelt, dan kan het ontaarden in hardheid, strijd en controle.

Valkuilen: angst van het ego

Vrouwen die zodoende in een machteloze, lusteloze toestand terechtkomen, kunnen manipulatief en bezitterig worden. De vrouwelijkheid krimpt volgens het boek onder invloed van een angstig ego. Ik noem dit ook wel het ‘lage zelf’ of ‘kleine zelf’.

Mannen die zich beperken tot harteloze strijd zitten gevangen in hun eigen versie van het angstige ego – hun lagere of kleinere zelf.

Deze valkuilen lopen parallel aan wat we in Greenzone Communicatie Heartless Mind en Mindless Heart noemen. Beide zijn zogenaamde rood-lichtpatronen. Er is geen verbinding en er is geen communicatie – niet met onszelf en niet met de ander.

Lees meer over Greenzone Communicatie

Hoogsensitieve vrouwen

Een citaat uit het boek, over de wond in de buik van de vrouw:

“Symptomen van deze wond zijn:

  • een gebrek aan aarding;
  • een gebrek aan kracht en onafhankelijkheid;
  • gemakkelijk gevoelens oppikken van anderen en energetisch versmelten met de omgeving;
  • zich terugtrekken in de hogere chakra’s;
  • moeite hebben om grenzen te stellen en voor zichzelf op te komen.

Veel van deze hooggevoelige vrouwen voelen zich op hun gemak bij de hogere energieën van het hart: liefde, vergevingsgezindheid, harmonie en een gevoel van eenheid. Maar dit gaat vaak ten koste van henzelf. Omdat ze conflicten vermijden, verliezen ze het contact met hun eigen menselijke behoeftes en grenzen. Vaak is de balans tussen geven en ontvangen scheef in hun leven; ze geven te veel in relaties en/of in hun werk en ontvangen te weinig terug.

Je kunt niet goed ontvangen wat je nodig hebt als je niet thuis bent in je eigen centrum: je buik.

Er ontbreekt een anker in het bewustzijn van deze vrouwen; ze hebben vele gaven en talenten maar hebben een chronisch gebrek aan zelfliefde. De kern van de wond is dat zij het niet verdienen om geliefd en gewaardeerd te worden louter om wie ze zijn.”

Het is van belang dat we het mannelijke én het vrouwelijke – het yin en het yang – in onszelf cultiveren, op zo’n manier dat we zachtheid kunnen inzetten om te troosten en helen, maar ook krachtig kunnen optreden om onszelf te beschermen en motiveren en onze plek in de wereld op te eisen. Kristin Neff heeft hierover een boek geschreven: Krachtige Zelfcompassie.

Lees meer over Krachtige Zelfcompassie