Het verschil tussen Zelfcompassie en Zelfvertrouwen

In deze blog leer je wat het verschil is tussen zelfvertrouwen en zelfcompassie. Onderzoeker en bestseller auteur Kristin Neff legt het uit in een TEDTalk, ik geef er wat Nederlandstalige context bij.

Zelfvertrouwen lijkt vaak te maken te hebben met een soort ‘winner-loser’-dynamiek, waarbij we ons onderscheiden van, en vergelijken met de ander. Terwijl zelfcompassie voor een belangrijk deel gebaseerd is op het besef van onze gedeelde menselijkheid, wat een gevoel van verbinding geeft. Lees verder!

het verschil tussen zelfcompassie en zelfvertrouwen

Kristin Neff over het verschil tussen zelfcompassie en zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is niet altijd positief, zelfcompassie wel. Kristin Neff (onderzoeker aan de universiteit van Austin, Texas en schrijver van de bestseller ‘Zelfcompassie’) vertelt in haar TEDTalk dat zelfvertrouwen niet altijd alleen maar positief is. Zij stelt voor om in plaats van aan ons zelfvertrouwen te werken, zelfcompassie te ontwikkelen.

NB Neff spreekt over self-esteem. In het Nederlands hebben we geen term die helemaal recht doet aan de betekenis hiervan in de context. Lees verder om te ontdekken waar het precies om draait of bekijk de Engelstalige video.

Potentiële problemen met hoge zelfachting/ zelfvertrouwen

Het hebben van zelfvertrouwen is prima; het gaat er vaak meer om hoe je een hoge zelfachting of zelfvertrouwen probeert te bereiken. Dit zijn de valkuilen:

 • De druk om speciaal en bovengemiddeld te zijn
 • Narcisme
 • Vergelijken met anderen (underdog of upperdog)
 • Pesten en vooringenomenheid
 • Defensieve boosheid
 • Voorwaardelijkheid van je eigenwaarde
 • Instabiliteit van je eigenwaarde
het verschil tussen zelfcompassie en zelfvertrouwen
het verschil tussen zelfcompassie en zelfvertrouwen2

Zelfcompassie versus zelfvertrouwen/ zelfachting

 • Zelf-Compassie biedt dezelfde voordelen, zonder de valkuilen
 • Minder vergelijken met anderen
 • Minder defensieve boosheid
 • Minder voorwaardelijke eigenwaarde
 • Stabielere eigenwaarde
 • Geen narcisme

Onderzoek naar Zelfcompassie

Uit onderzoek blijkt dat Zelfcompassie de volgende positieve effecten heeft:

Zelfcompassie leidt tot MINDER:

 • angstige gevoelens
 • depressie
 • stress
 • piekeren
 • perfectionisme
 • schaamte voor het lichaam
 • faalangst

Zelfcompassie leidt tot MEER:

 • de mate van tevredenheid met het leven
 • ervaren van geluk
 • zelfvertrouwen
 • optimisme
 • nieuwsgierigheid
 • creativiteit
 • dankbaarheid

“Ik ben niet perfect, maar delen van mij zijn briljant!”

(Kristin Neff)